A: သင္တန္းကာလအတြင္း စာေမးပြဲႏွစ္ခါေျဖျပီးေအာင္ရင္၊ 75% attendance ရရင္ Course Completion Certificate ေပးပါတယ္။
A: သင္တန္းပ်က္ခဲ့လ်ွင္ ပ်က္သြားသည့္သင္ခန္းစာအလိုက္ တျခားအတန္းမွာ အစားထိုးျပန္တက္လို့ ရပါတယ္။
A: Local teacher ေရာ္ Foreigner teacher ေရာ္ ရွိပါတယ္။ level ေပၚမူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲမႈ ရွိပါတယ္။ အတန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ကုိ ဒီမွာ ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။
A: အေယာက္ ၂၀ နဲ႔ ၂၅ ေယာက္ၾကား လက္ခံပါတယ္။
A: အခမဲ့ ေျဖခြင့္ရပါတယ္။
A: ေက်ာင္းသားရဲ႕ English 4 skills လုံးကုိ စစ္ေပးပါတယ္။
A: 45 မိနစ္ကေန ၁ နာရီ ထိ ၾကာတတ္ပါတယ္။
A: ဘာသာစကားျဖစ္လုိ႔ အမ်ားနဲ႔သင္တာ ပုိျပီးအက်ိဳးရွိသည့္အတြက္ တစ္ေယာက္ခ်င္းမသင္ေပးပါ။
B: Online course ေတြ မရွိေသးပါဘူး။
A: Pre-intermediate level ေလာက္ဆုိ ထမင္းစားေရေသာက္ ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ Intermediate level ေလာက္ဆို အဂၤလိပ္လို communicate လုပ္လုိ႔ ရပါျပီ။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအေပၚမူတည္ျပီး အေႏွးအျမန္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။